Komisja Rekrutacyjna

Szanowni Kandydaci!

Poniższe adresy obowiązują w tegorocznej rekrutacji, jednak ze względu na sytuację pandemiczną w kraju i konieczność dostosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego mogą one ulec zmianie. Informacje będziemy publikować na bieżąco!Szanowni Kandydaci!

Komisja przyjmująca dokumenty na studia pracuje wg wyznaczonego terminarza. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, pod jednym z podanych poniżej adresów w zależności od wybranego kierunku.

 • Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
  • ul. Chełmońskiego 38 c (dziekanat)
   51-630 Wrocław
  • rekrutacja.wbihz@upwr.edu.pl
 • Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  • Plac Grunwaldzki 24
   50-363 Wrocław
  • rekrutacja.wiksig@upwr.edu.pl
 • Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  • ul. Chełmońskiego 37, pok. 24 (dziekanat)
   51-630 Wrocław
  • rekrutacja.wbinoz@upwr.edu.pl
 • Zespół do spraw przyjęcia na studia na Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
  • Plac Grunwaldzki 24a, sala IC
   50-363 Wrocław
  • rekrutacja.wpt@upwr.edu.pl

W przypadku wysyłki dokumentów pocztą należy przesłać je na adres
Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
bud. A5, pok. 8
ze wskazaniem właściwego kierunku studiów.

Dokumenty muszą trafić do nas w terminie wskazanym w terminarzu - od 15 lutego br., godz. 10:00 do 18 lutego br., godz. 15:00 – dokumenty dostarczone poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Rezygnacja z podjęcia studiów powinna być przesłana mailowo na adres właściwego Zespołu do spraw przyjęcia na studia podany poniżej.