Naturalny wybór!
Polski

Progi punktowe

Tabela przedstawia minimalną liczbę punktów, która wystarczyła, aby kandydat był przyjęty na dany kierunek studiów stacjonarnych w ostatniej rekrutacji (na rok akademicki 2013/2014). Dane uwzględniają wszystkie dodatkowe nabory i są rezultatem procedury rekrutacyjnej. Uczelnia nie określa z góry minimalnej wymaganej liczby punktów, które kandydat powinien uzyskać, aby znaleźć się na liście przyjętych.

 KIERUNEK  LICZBA PUNKTÓW
architektura krajobrazu
 40 pkt.
bezpieczeństwo żywności
19,52 pkt.
bioinformatyka
18,72 pkt.
biologia
30,56 pkt.
biotechnologia
57,5 pkt.
budownictwo
53 pkt.
ekonomia
30,87 pkt.
geodezja i kartografia
61 pkt.
gospodarka przestrzenna
49 pkt.
inżynieria bezpieczeństwa
32 pkt.
inżynieria środowiska
39,2 pkt.
inżynieria i gospodarka wodna
37,3 pkt.
medycyna roślin
26 pkt.
ochrona środowiska
11,5 pkt.
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
60,5 pkt.
ogrodnictwo
19,6 pkt.
rolnictwo
19,68 pkt.
technika rolnicza i leśna
13,28 pkt.
technologia żywności i żywienie człowieka
49 pkt.
towaroznawstwo
11,76 pkt.
weterynaria stacjonarna
145 pkt.
weterynaria niestacjonarna
95 pkt.
zarządzanie i inżynieria produkcji
31,4 pkt.
zootechnika
20,48 pkt.
żywienie człowieka
45,5 pkt.

Tabela przedstawia liczbę osób ubiegających się o jedno miejsce na dany kierunek studiów stacjonarnych w ostatniej rekrutacji (na rok akademicki 2013/2014).

 KIERUNEK  LICZBA OSÓB NA MIEJSCE
architektura krajobrazu  1,4
bezpieczenstwo żywności 1
bioinformatyka 1
biologia 2,5
biotechnologia 4,2
budownictwo 4,2
ekonomia 2,4
geodezja i kartografia 6,5
gospodarka przestrzenna 3,3
inżynieria bezpieczeństwa 2,3
inżynieria i gospodarka wodna 2,4
inżynieria środowiska 3,2
medycyna roślin 2,6
ochrona środowiska 2,3
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 3,3
ogrodnictwo 2,1
rolnictwo 1,3
technika rolnicza i leśna 1,5
technologia zywności i żywienie człowieka 4
towaroznawstwo
1,5
weterynaria stacjonarna 4,5
zarządzanie i inżynieria produkcji 3,4
zootechnika 1,9
żywienie człowieka 4,6

FacebookTwitterGoogle plusKanał RSS