Naturalny wybór!
Polski

Zasady rekrutacji na studia I stopnia 2015/2016

W ustalaniu rankingu kandydatów na poszczególne kierunki studiów bierze się pod uwagę niżej wymienione przedmioty kwalifikacyjne (rekrutacyjne) przeliczane według wzoru:


LP = 0,2 JO + 0,2JP + Pw

dla wszystkich kierunków studiów z wyjątkiem weterynarii i architektury krajobrazu


LP = 0,2 JO + 0,2JP + Pw + Rys1

dla architektury krajobrazu


LP = B+C

dla weterynarii


gdzie:

LP – liczba punktów

JO – punkty z egzaminu pisemnego z języka obcego

JP – punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego

Pw – punkty z egzaminu pisemnego z przedmiotu wybranego

1Rys – liczba punktów z egzaminu z rysunku (dotyczy tylko kierunku architektura krajobrazu)

B – punkty z egzaminu pisemnego z biologii na poziomie rozszerzonym

C – punkty z egzaminu pisemnego z chemii na poziomie rozszerzonym

Przedmiot maturalny zdawany na poziomie rozszerzonym - wynik egzaminu należy pomnożyć przez 1

Przedmiot maturalny zdawany na poziomie podstawowym - wynik egzaminu należy pomnożyć przez 0,4

 KIERUNEK STUDIÓW  PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE
AGROBIZNES język polski, język obcy 
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: 
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
język polski, język obcy,
rysunek odręczny (egzamin wstępny)
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, geografii, matematyki
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOINFORMATYKA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOLOGIA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOLOGIA CZŁOWIEKA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOTECHNOLOGIA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA ROŚLIN język polski, język obcy 
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: 
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie
BUDOWNICTWO
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
EKONOMIA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
geografii, matematyki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
fizyki i astronomii, matematyki
MEDYCYNA ROŚLIN
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie
OCHRONA ŚRODOWISKA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I
GOSPODARKA ODPADAMI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie
OGRODNICTWO
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie
ROLNICTWO
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
WETERYNARIA
biologia i chemia tylko na poziomie rozszerzonym
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
ZOOTECHNIKA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
język polski, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki i astronomii, matematyki

Kandydaci na I rok studiów są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych i egzaminu wstępnego na kierunku architektura krajobrazu (rysunek odręczny).

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej.

Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy znajdzie się kilku kandydatów z tą samą liczbą punktów, wszyscy oni zostaną zakwalifikowani na I rok studiów.

 SKORZYSTAJ Z KALKULATORA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

FacebookTwitterGoogle plusKanał RSS